Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM

---------------------------

Số 01/VBCB-BYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 11 tháng 01 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 3700344643

Địa chỉ: số 9 VSIP đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa ,Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất:

Địa chỉ cơ sở sản xuất: số 9 VSIP đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: +842743757848    Fax: +842743757844

Email: tramnb@vn.fujikura.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Kajii Tatsuki

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: TZ1095553   ngày cấp: 01/02/2016   nơi cấp: Nhật Bản

Điện thoại cố định: +842743757848   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Thiết bị y tế chẩn đoán hình ảnh200000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

  Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn.
   Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


    Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

    1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

    3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

    Người đại diện hợp pháp của cơ sở

    Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)