Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỒNG DOANH

---------------------------

Số 04/2018CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 01 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỒNG DOANH

Mã số thuế: 0302645734

Địa chỉ: 36 Đường K5, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Gia Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 220897867   ngày cấp: 18/09/2012   nơi cấp: CA Khánh Hòa

Điện thoại cố định: 0903928623   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Gia Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 220897867   ngày cấp: 18/09/2012   nơi cấp: CA Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học 501-082 CDS WBC Lyse Reagent (960mL)
2Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học 501-083 CDS CN-Free HGB Lyse Reagent (3.8L)
3Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học 501-061 CDS HGB/WIC Lyse Reagent (4L)
4Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học 501-077 CDS Lytic Reagent CN-Free (1L)
5Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học 501-134 CDS KX21 Lytic Reagent (500mL)
6Hóa chất dùng cho máy phân tích HbA1C 0055-Quo-Lab A1C Test Kit

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)