Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM

---------------------------

Số 0106017162

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 26 tháng 01 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM

Mã số thuế: 0106017162

Địa chỉ: TỔ DÂN PHỐ PHƯỢNG, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: HOÀNG VĂN TRƯỜNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 120989722   ngày cấp: 26/02/2010   nơi cấp: CÔNG AN TỈNH BẮC GIANG

Điện thoại cố định: 0987433743   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: TRẦN HỒNG HƯNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031209764   ngày cấp: 06/11/2013   nơi cấp: Công an Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy chạy thận nhân tạo HD
2Máy chạy thận nhân tạo HD Online
3Máy siêu lọc liên tục
4Máy rửa quả lọc, hệ thống rửa quả lọc
5Hệ thống nước RO
6Qủa lọc (Màng lọc ) thận nhân tạo
7Dây máu lọc thân nhân tạo
8Kim chạy thận nhân tạo
9Bẫy khí (Phin lọc ) thận nhân tạo
10Dịch lọc thận nhân tạo
11Dịch rửa quả lọc thận
12Dịch rửa máy thận nhân tạo, axit chanh rửa máy thận nhân tạo
13Bơm tiêm
14Găng tay y tế
15Gạc thận nhân tạo, gạc y tế, bộ tiêm chích
16Muối công nghiệp, muối thường
17Quả lọc (Kit) cho máy siêu lọc
18Quả lọc cho máy thận nhân tạo
19Phụ tùng (linh kiện)máy thận nhân tạo, máy siêu lọc, hệ thống nước RO, hệ thống rửa qủa
20Cồn 70, 90, cồn iot, Javen, Povidine
21Kim lấy máu
22Băng dính
23Cathether
24Bông y tế
25Dịch cho máy siêu lọc
26Túi thải cho máy siêu lọc
27Dây nilong buộc quả lọc
28Dây truyền máu
29Các máy móc, vật tư y tế tiêu hao khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)