Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT

---------------------------

Số 01/VB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 05 tháng 02 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT

Mã số thuế: 3702328340

Địa chỉ: Nhà xưởng số A_18A28_CN, KCN Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Sản Xuất An Việt

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Nhà xưởng số A_18A28_CN, KCN Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02742221504    Fax:

Email: hong@mtidrape.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PAUL BISTLINE

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 455362006   ngày cấp: 11/05/2009   nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Điện thoại cố định: 0902645379   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Paul Bistline

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 455362006   ngày cấp: 11/05/2009   nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Trình độ chuyên môn: Xây dựng

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 200  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Các loại túi trùm thiết bị y tế234000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)