Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH REHAB ITALIAN DESIGN

---------------------------

Số 050218/CBSX-REHAB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 05 tháng 02 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH REHAB ITALIAN DESIGN

Mã số thuế: 3702266775

Địa chỉ: Lô F9-F10-F11-F12, Đường D3-N4-N5, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH REHAB ITALIAN DESIGN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô F9-F10-F11-F12, Đường D3-N4-N5, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743639270    Fax:

Email: phamthao3333@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: MAMMI ANDREA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: YA6771567   ngày cấp: 30/07/2014   nơi cấp: Italy

Điện thoại cố định: 02743639270   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hoàng Đức Mạnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121936849   ngày cấp: 13/09/2014   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Giường y tế 20000
2Sản phẩm phụ trợ phòng bệnh20000
3Sản phẩm linh phụ kiện đi kèm giường bệnh20000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)