Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH XUẨT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH ANH

---------------------------

Số 01/CV-MIAN/18

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 02 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH XUẨT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH ANH

Mã số thuế: 0303713056

Địa chỉ: Số 65 đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Lê Quang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023744916   ngày cấp: 17/03/2004   nơi cấp: CA. TPHCM

Điện thoại cố định: 0903701622   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lâm Văn Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023320171   ngày cấp: 25/04/1995   nơi cấp: CA.TPHCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Vít các loại, Nẹp, Thanh nối, Thanh ngang, Móc, Mảnh ghép dĩa đệm các loại, bột xương,... dùng trong phẫu thuật cột sống cổ và lưng

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)