Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÁT

---------------------------

Số 06-18

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Định , ngày 13 tháng 03 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Định

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 4100703966

Địa chỉ: số nhà 17 đường thi sách, Phường Nguyễn Văn Cừ, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Văn phòng giao dịch(nếu có): - số nhà 17 đường Thi Sách, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Phường Nguyễn Văn Cừ, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Huỳnh Thị Giảng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 210030143   ngày cấp: 09/02/2009   nơi cấp: Công an Bình Định

Điện thoại cố định: 0903879892   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lê Văn Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 2150344468   ngày cấp: 09/09/2003   nơi cấp: Công an Bình Định

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bình Định nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)