Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRỌNG TÍN

---------------------------

Số 01/2018/CBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 20 tháng 03 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 0103906491

Địa chỉ: Số 27/M2, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Trung Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013534033   ngày cấp: 03/04/2012   nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 02462921955   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lê Thế Trưởng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011561542   ngày cấp: 25/08/2006   nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Chu Ngọc Ánh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 145313923   ngày cấp: 21/10/2014   nơi cấp: CA Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(3) Họ và tên: Lê Thị Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186500362   ngày cấp: 18/11/2004   nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Y sỹ

(4) Họ và tên: Phạm Đức Thọ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111454015   ngày cấp: 11/11/2011   nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế nhóm B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)