Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ

---------------------------

Số 18/CV-NH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 31 tháng 05 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ

Mã số thuế: 0107399771

Địa chỉ: thôn Dộc, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Đầu Tư Dược Phẩm Ngân Hà

Địa chỉ cơ sở sản xuất: thôn Dộc, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0986247588    Fax:

Email: nganha.vn68@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lưu Thanh Quân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 112514914   ngày cấp: 18/05/2013   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0986247588   Điện thoại di động: 0986247588

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012621196   ngày cấp: 29/05/2005   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý 0,9%; Cồn ethanol 70 độ; cồn ethanol 90 độ, cồn ethanol 96 độ10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)