Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM LÊ

---------------------------

Số 02/SYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 06 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM LÊ

Mã số thuế: 0314666249

Địa chỉ: 24 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Đình Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052077000229   ngày cấp: 20/11/2017   nơi cấp: TP. Hồ CHí MInh

Điện thoại cố định: 0908599698   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phạm Thị Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001178001042   ngày cấp: 07/11/2016   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ nối mạch máu vi phẫu COUPLER
2Bộ GEM FLOWCOUPLER
3Bộ GEM NEUROTUBE
4HỆ THỐNG ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG LƯNG
5Bộ dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng cho HỆ THỐNG ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG LƯNG
6HỆ THỐNG NẸP VÍT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ
7Bộ dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng cho HỆ THỐNG NẸP VÍT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ
8HỆ THỐNG NẸP VÍT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG LƯNG
9Bộ dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng cho HỆ THỐNG NẸP VÍT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG LƯNG
10HỆ THỐNG ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ
11Bộ dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng cho HỆ THỐNG ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ
12HỆ THỐNG NẸP VÍT CỐ ĐỊNH CỔ TRƯỚC
13Bộ dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng cho HỆ THỐNG NẸP VÍT CỐ ĐỊNH CỔ TRƯỚC
14HỆ THỐNG NẸP VÍTCỐ ĐỊNH CỔ SAU
15Bộ dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng cho HỆ THỐNG NẸP VÍT CỐ ĐỊNH CỔ SAU
16KHỚP HÁNG NHÂN TẠO CÁC LOẠI
17Bộ dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng dùng cho phẫu thuật thay Khớp Háng nhân tạo các loại
18KHỚP GỐI NHÂN TẠO CÁC LOẠI
19Bộ dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng dùng cho phẫu thuật thay Khớp Gối nhân tạo các loại
20HỆ THỐNG ĐINH, NẸP VÍT.. DÙNG CHO PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
21Bộ dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng dùng cho phẫu thuật kết hợp xương các loại trong Chấn thương chỉnh hình
22TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT MẮT
23Dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng dùng trong phẫu thuật Mắt
24TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, HÓA CHẤT DÙNG TRONG CHẠY THẬN, CHẠY MÁU LIÊN TỤC
25BƠM TIÊM, KIM TIÊM, DÂY TRUYỀN DỊCH, DÂY CHO ĂN CÁC LOẠI
26TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, HÓA CHẤT, TEST THỬ DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM, GIẢI PHẪU BỆNH
27TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DÙNG CHO TIM MẠCH CAN THIỆP
28TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DÙNG CHO NỘI SOI KHỚP GỐI, KHỚP VAI
29Bộ dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng dùng cho phẫu thuật nội soi Khớp Háng, Khớp vai các loại
30TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DÙNG CHO BƠM XI MĂNG VÀO THÂN ĐỐT SỐNG
31TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT VÁ SỌ NÃO

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)