Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TN

---------------------------

Số 02/TN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Bình , ngày 26 tháng 07 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Bình

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TN

Mã số thuế: 3101015777

Địa chỉ: TDP 14, Phường Nam Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Dương THị Mai Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194073861   ngày cấp: 08/09/2015   nơi cấp: CA Quảng Bình

Điện thoại cố định: 0982471680   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Dương Thanh Huyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 044184000732   ngày cấp: 16/11/2016   nơi cấp: cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(2) Họ và tên: Phạm Xuân Trường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194241746   ngày cấp: 10/10/2007   nơi cấp: CA Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy móc, trang thiết bị y tế, nội thất y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)