Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT

---------------------------

Số 01-DKTTTYT-PV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 08 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT

Mã số thuế: 0313997311

Địa chỉ: 339G HẬU GIANG, Phường 05, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường 05, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGHIÊM PHƯƠNG THẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025132704   ngày cấp: 31/08/2009   nơi cấp: CA tp Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0938380980   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 230874421   ngày cấp: 06/09/2014   nơi cấp: GIA LAI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1 Máy laser LEONARDO ®DUAL 45 (bước sóng 980 nm và 1470 nm , 45w )
2Bộ Sợi quang học điều trị tĩnh mạch 6FR, sử dụng 1 lần -ELVeS Radial ™ Kit 6F - Mã số 501100130
3Bộ Sợi quang học điều trị tĩnh mạch 6FR 2 vòng tỏa tròn, sử dụng 1 lần- ELVeS Radial 2ring ™ Kit 6F, IC - Mã số 503100185
4Bộ Sợi quang học điều trị tĩnh mạch 4FR,sử dụng 1 lần- ELVeS Radial slim™ Kit / Venflon ™, IC – Mã số 503100160
5Sợi quang học điều trị tĩnh mạch 6FR 2 vòng tỏa tròn, sử dụng 1 lần - ELVeS Radial 2ring ™ Fiber, IC - Mã số 503100170
6Sợi quang học điều trị tĩnh mạch 4FR,sử dụng 1 lần- ELVeS Radial slim™ Fiber, IC – Mã số 503100150
7Bộ Sợi quang học điều trị tĩnh mạch 6FR 2 vòng tỏa tròn, sử dụng 3 lần- ELVeS Radial 2ring ™ Kit, IC, A - Mã số 503803185
8Sợi quang học điều trị tĩnh mạch 6FR 2 vòng tỏa tròn, sử dụng 3 lần- ELVeS Radial 2ring ™ Fiber, IC, A - Mã số 503803170
9Bộ Sợi quang học điều trị tĩnh mạch 4FR, sử dụng 3 lần- ELVeS Radial slim ™ Kit, IC, A – Mã số 503803160
10Sợi quang học điều trị tĩnh mạch 4FR, sử dụng 3 lần -ELVeS Radial slim™ Fiber, IC, A – Mã số 503803150
11Bộ Sợi quang học điều trị trĩ sử dụng 1 lần- LHP ™ procedure Kit, IC - Mã số 503100220
12Sợi quang học điều trị trĩ sử dụng 5 lần - HeLP® LHP®-Fiber, Conical glass Tip, Adj. Luer, IC, A -Mã số 503805200
13Sợi quang học điều trị rò hậu môn sử dụng 1 lần- FiLaC® Fistula Probe, IC - Mã số 503100250
14Sợi quang học điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần- FiLaC® Fistula Probe, IC, A- Mã số 503803250
15Máy bơm hút gây tê DP 30
16Dây dẫn dùng trong máy gây tê
17Van mở hậu môn/ Opened retractor Wing Shape
18Kim 14G/6cm/ Biopsy needle, 14G/6cm with centimeter marking

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)