Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH

---------------------------

Số 140818

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 08 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH

Mã số thuế: 0300972905

Địa chỉ: 445 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Thạch Quốc Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021962470   ngày cấp: 24/06/2008   nơi cấp: Công An Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: +842838646051   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Thạch Quốc Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021962470   ngày cấp: 24/06/2008   nơi cấp: Công An Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Nồi hấp tiệt trùng model HV-25, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
2Nồi hấp tiệt trùng model HV-50 , hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
3Nồi hấp tiệt trùng model HV-85, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
4Nồi hấp tiệt trùng model HV-110, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
5Nồi hấp tiệt trùng model HVE-50, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
6Nồi hấp tiệt trùng model HVA-85, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
7Nồi hấp tiệt trùng model HVA-110, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
8Nồi hấp tiệt trùng model HVN-50, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
9Nồi hấp tiệt trùng model HVN-85, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
10Nồi hấp tiệt trùng model HVP-50, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
11Nồi hấp tiệt trùng model HG-50, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
12Nồi hấp tiệt trùng model HG-80, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản
13Nồi hấp tiệt trùng model HRM-242II, hãng sản xuất Hirayama-Nhật Bản

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)