Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE

---------------------------

Số 02/2018/CTH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 21 tháng 08 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE

Mã số thuế: 0108194569

Địa chỉ: Số 24+26, tổ 13, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Viết Giang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030084004602   ngày cấp: 20/12/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0906247699   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Viết Giang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030084004602   ngày cấp: 20/12/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Medical display Nio Color 2MP LED MDNC 2221
2Medical display Nio Color 3MP MDNC 3421
3Medical display Nio Color 5MP MDNC 6121
4Medical display Nio 3MP LED MDNG 3220
5Medical display Nio 5MP LED MDNG 5221
6Medical display Coronis 3MP LED MDCG 3221
7Medical display Coronis 5MP LED MDCG 5221
8Medical display Coronis Fusion 4MP MDCC 4330
9Medical display Coronis Fusion 6MP MDCC 6430
10Medical display Coronis Uniti MDMC 12133

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)