Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT

---------------------------

Số 240701/2018-VB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 08 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT

Mã số thuế: 0309449520

Địa chỉ: 23A NGUYẾN HỮU CẢNH, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ẤP 07, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02835147788    Fax:

Email: trietnguyen@navigloves.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN HỮU TRIẾT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023805279   ngày cấp: 06/08/2010   nơi cấp: TP. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại cố định: 02835147788   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: HUỲNH THỊ MINH HẰNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215063373   ngày cấp: 28/07/2004   nơi cấp: CA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 43  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1GĂNG TAY KHÁM BỆNH KHÔNG BỘT (LOẠI CAO SU TỔNG HỢP) POWDER FREE NITRILE EXAMINATION GLOVES 1000000000
2GĂNG TAY KHÁM BỆNH KHÔNG BỘT (LOẠI CAO SU THIÊN NHIÊN) POWDER FREE LATEX EXAMINATION GLOVES 1000000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)