Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH INNOPHARM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH

---------------------------

Số 191218/VBCB-INP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Bình , ngày 19 tháng 12 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Bình

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH INNOPHARM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 0107638042-002

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Đông Thọ, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Xã Đông Thọ, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Innopharm - CN Thái Bình

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Thống Nhất, Xã Đông Thọ, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Xã Đông Thọ, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0917344782    Fax:

Email: congty@inopharm.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Văn Tài

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 1011000719   ngày cấp: 06/09/2010   nơi cấp: CA. Quảng Ninh

Điện thoại cố định: 01663066382   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 017000136   ngày cấp: 28/10/2008   nơi cấp: CA. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Băng dán y tế10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)