Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ BẢO

---------------------------

Số 10/CV-PBM/2019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 04 tháng 01 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ BẢO

Mã số thuế: 0304348656-001

Địa chỉ: Lô A3, tỉnh lộ 826, Khu công nghiệp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ BẢO

Địa chỉ cơ sở sản xuất: LÔ A3, KHU CÔNG NGHIỆP CẦU TRÀM, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Điện thoại: 2723723523    Fax:

Email: linh.nguyen@phubaogroup.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN TIẾN BẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 02771031   ngày cấp: 31/10/2013   nơi cấp: CA.TPHCM

Điện thoại cố định: 0916863347   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÊ NGỌC DŨNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 200784776   ngày cấp: 29/02/2012   nơi cấp: Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 38  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế sử dụng một lần Perfetta65000000
2Khẩu trang y tế than hoạt tính sử dụng một lần Perfetta7000000
3Khẩu trang y tế sử dụng một lần Familex30000000
4Khẩu trang tiện ích sử dụng một lần Ciao8000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)