Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ DUY

---------------------------

Số 01/2019/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 01 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ DUY

Mã số thuế: 0305458789

Địa chỉ: 41 Hiệp Nhất, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: VŨ DUY THỌ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024499489   ngày cấp: 31/12/2014   nơi cấp: Công An TP.HCM

Điện thoại cố định: 02838118030   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Vũ Duy Quyết

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036375004258   ngày cấp: 19/05/2017   nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(2) Họ và tên: Phan Văn Tạo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285566729   ngày cấp: 23/05/2012   nơi cấp: Công An tỉnh Bình Phước

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Tất cả các trang thiết bị, vật tư y tế thuộc loại: B,C,D
2các loại vật tư y tế tiêu hao

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)