Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á

---------------------------

Số 01VB/ĐNA/2019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 14 tháng 03 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 0102801778

Địa chỉ: Số 6, ngõ 2 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thị Thu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001178006183   ngày cấp: //   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐK QLCT và dữ liệu QG về dân cư

Điện thoại cố định: 0902369258   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trần Thị Thu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001178006183   ngày cấp: 14/09/2015   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐK QLCT và dữ liệu QG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế loại A
2Trang thiết bị y tế loại B
3Trang thiết bị y tế loại C
4Trang thiết bị y tế loại D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)