Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

---------------------------

Số 02/CTD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Long , ngày 14 tháng 03 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Long

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Mã số thuế: 1500202535

Địa chỉ: Số 150 đường 14 tháng 9 - Phường 5 - Thành phố Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long, Phường 5, Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 150, đường 14 tháng 9 - Phường 5 - Thành phố Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long, Phường 5, Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703822533    Fax: 0703822129

Email: thien.hv@pharimexco.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Sang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 033075000082   ngày cấp: 12/09/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL

Điện thoại cố định: 0703822533   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trương Hải Bằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 331052906   ngày cấp: 20/08/2013   nơi cấp: Công an Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 240  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Save MAX - Bơm tiêm khoảng chết thấp 1ml/cc15000000
2Bơm tiêm tiệt trùng sử dụng một lần - VIKIMCO 1ml/cc10000000
3Save MAX - Bơm tiêm khoảng chết thấp 3ml/cc20000000
4Bơm tiêm tiệt trùng sử dụng một lần - VIKIMCO 3ml/cc20000000
5Save MAX - Bơm tiêm khoảng chết thấp 5ml/cc25000000
6Bơm tiêm tiệt trùng sử dụng một lần - VIKIMCO 5ml/cc25000000
7Save MAX - Bơm tiêm khoảng chết thấp 10ml/cc20000000
8Bơm tiêm tiệt trùng sử dụng một lần - VIKIMCO 10ml/cc18000000
9Bơm tiêm tiệt trùng sử dụng một lần - VIKIMCO 20ml/cc10000000
10Bơm tiêm tiệt trùng sử dụng một lần - VIKIMCO 50ml/cc10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)