Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

---------------------------

Số 12/CTCPD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hà Tĩnh , ngày 18 tháng 03 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3000104879

Địa chỉ: Số 167 đường Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Phường Nam Hà, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 167 đường Hà Huy Tập - Phường Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh, Phường Nam Hà, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393855906    Fax: 02393861277

Email: tuanh884@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Quốc Khánh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183016232   ngày cấp: 21/07/2011   nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Điện thoại cố định: 0912015405   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Thị Tú Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183423808   ngày cấp: 15/05/2017   nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 84  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước rửa dùng ngoài10000
2Dung dịch xịt mũi10000
3Xịt họng10000
4Xịt tai10000
5Xịt nước10000
6Thụt rửa10000
7Súc họng10000
8Nhỏ tai10000
9Nhỏ mũi10000
10Dung dịch xịt10000
11Gel10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)