Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

---------------------------

Số 190403/CLP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Tiền Giang , ngày 01 tháng 04 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Tiền Giang

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

Mã số thuế: 1200445311

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC BÌNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025960312   ngày cấp: 09/09/2014   nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0903860272   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG BẰNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311796531   ngày cấp: 25/07/2015   nơi cấp: CA Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy đo đa ký hô hấp và linh kiện, phụ kiện.
2Máy đo đa ký giấc ngủ và linh kiện, phụ kiện.
3Máy trợ thở và linh kiện, phụ kiện.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Tiền Giang nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)