STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-230328-0043 230000585/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ELESUN Họ dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-230329-0008 230000584/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim khô y tế

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-230329-0006 230000583/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Máy in phim khô y tế

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-230328-0039 230000122/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-230329-0012 230000121/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BHL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H26-230328-0032 230000728/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PASTEUR -PHÁP Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H26-230328-0040 230000582/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Bàn hỗ trợ điều trị bệnh nhân xạ trị áp sát

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H26-230328-0041 230000727/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHÊ ĐỨC MINH Kim Cannula RF

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H26-230328-0031 230000726/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHÊ ĐỨC MINH Điện cực RF

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H26-230327-0011 230000725/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lp-PLA2

Còn hiệu lực