STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
991 000.00.19.H29-220831-0002 220002915/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Dụng cụ gắn kim tách trứng

Còn hiệu lực

992 000.00.19.H29-220831-0001 220002914/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Kim tách trứng

Còn hiệu lực

993 000.00.04.G18-220420-0044 220002968/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng antithrombin III

Còn hiệu lực

994 000.00.19.H29-220908-0010 220002913/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Máy đo niệu dòng đồ

Còn hiệu lực

995 000.00.19.H29-220907-0009 220001356/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI Y KHOA BBS

Còn hiệu lực

996 000.00.19.H29-220907-0002 220001905/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HMT Mặt nạ thử thị lực

Còn hiệu lực

997 000.00.19.H29-220908-0003 220000063/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

998 000.00.19.H29-220831-0017 220002912/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO Bộ lọc huyết tương và phụ kiện

Còn hiệu lực

999 000.00.19.H29-220829-0013 220002911/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Phin lọc khuẩn máy thở

Còn hiệu lực

1000 000.00.19.H29-220829-0016 220002910/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Ống nối nội khí quản

Còn hiệu lực