STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
991 000.00.19.H29-221226-0039 230000018/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm nội soi

Còn hiệu lực

992 000.00.19.H29-221226-0034 230000005/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bóng nong có dây dẫn hướng 3 giai đoạn - Thực quản - Môn vị - Đại tràng

Còn hiệu lực

993 000.00.19.H29-221225-0001 230000004/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Thiết bị tách và bẫy sỏi

Còn hiệu lực

994 000.00.19.H29-221225-0012 230000017/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông bóng nong niệu đạo

Còn hiệu lực

995 000.00.19.H29-221225-0013 230000016/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim chọc dẫn lưu bể thận qua da có đầu Chiba

Còn hiệu lực

996 000.00.19.H29-221229-0015 230000015/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) Máy xét nghiệm tự động

Còn hiệu lực

997 000.00.19.H29-221229-0014 230000014/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) Hóa chất xét nghiệm định tính RNA của vi rút cúm A(Influenza A), vi rút cúm B(Influenza B) và vi rút hợp bào hô hấp (RSV)

Còn hiệu lực

998 000.00.19.H29-221229-0013 230000013/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) Hóa chất tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum

Còn hiệu lực

999 000.00.19.H29-221230-0005 230000002/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN PHÚ NAM

Còn hiệu lực

1000 000.00.19.H29-221220-0009 230000012/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính hầu hết cytokeratin có tính acid và tất cả cytokeratin có tính bazơ

Còn hiệu lực