STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
991 000.00.04.G18-230912-0014 24001271CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Dao cắt cơ vòng 3-Lumen dùng một lần

Còn hiệu lực

992 000.00.04.G18-231030-0017 24001270CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

993 000.00.04.G18-230213-0003 24001269CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

994 000.00.04.G18-210909-0002 24001268CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Băng keo cố định kim luồn

Còn hiệu lực

995 000.00.04.G18-221217-0002 24001267CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Khăn và bộ khăn chụp mạch não

Còn hiệu lực

996 000.00.04.G18-230717-0008 24001266CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Gạc hút y tế

Còn hiệu lực

997 000.00.04.G18-240420-0001 24001265CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-Quang di động

Còn hiệu lực

998 000.00.04.G18-240402-0002 24001264CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

999 000.00.04.G18-240502-0001 24001263CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

1000 000.00.04.G18-240320-0002 24001262CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực