STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1031 000.00.04.G18-220420-0050 220002961/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

1032 000.00.19.H29-220906-0032 220001353/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC TUYẾT

Còn hiệu lực

1033 000.00.19.H29-220617-0004 220002902/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI TRUNG TÂM MÁY HÚT KHÍ MÊ – HÚT CHÂN KHÔNG - MÁY TẠO KHÍ HÔ HẤP

Còn hiệu lực

1034 000.00.19.H29-220810-0019 220001352/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ANNECY HEALTHCARE

Còn hiệu lực

1035 000.00.04.G18-220909-0007 220002960/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm mẫu dịch cơ thể

Còn hiệu lực

1036 000.00.17.H39-220908-0001 220000067/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 907

Còn hiệu lực

1037 000.00.04.G18-220909-0003 220002959/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm bán định lượng aCL IgG/IgM, Anti-β2GPI IgG/IgM và các xét nghiệm định tính HIT-Ab(PF4-H), HIT-IgG(PF4-H)

Còn hiệu lực

1038 000.00.19.H29-220906-0022 220001898/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Micro pipette

Còn hiệu lực

1039 000.00.19.H29-220831-0021 220002901/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bình dẫn lưu màng phổi

Còn hiệu lực

1040 000.00.19.H29-220831-0016 220001897/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Nút kim luồn

Còn hiệu lực