STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1031 000.00.19.H26-231114-0014 230002290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ NGUYÊN IVD là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1032 000.00.19.H26-231103-0001 230003042/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Dụng cụ thử phát hiện chất gây nghiện Morphine

Còn hiệu lực

1033 000.00.19.H26-231114-0009 230002289/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI Bể căng mô

Còn hiệu lực

1034 000.00.03.H42-231108-0003 230000003/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1035 000.00.19.H26-231113-0005 230000522/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ CHÂU GIANG

Còn hiệu lực

1036 000.00.19.H26-231114-0001 230002288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 Giường hồi sức

Còn hiệu lực

1037 000.00.19.H26-231114-0004 230002287/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 Xe cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

1038 000.00.19.H26-231114-0002 230002286/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

1039 000.00.19.H26-231102-0035 230002285/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HUMANIC Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1040 000.00.19.H26-231017-0032 230003041/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG Máy đo điện tim

Còn hiệu lực