STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1031 000.00.19.H26-221227-0002 220002334/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ VIỆT LIÊN DSL

Còn hiệu lực

1032 000.00.19.H26-221214-0013 220003951/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1033 000.00.19.H26-221214-0017 220003950/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

1034 000.00.04.G18-221230-0041 220003787/PCBB-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM Máy siêu âm

Còn hiệu lực

1035 000.00.19.H26-221102-0021 220003949/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng Microalbumin

Còn hiệu lực

1036 000.00.19.H26-221227-0020 220003948/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Cụm IVD Enzymes: GOT (ASAT), GPT (ALAT), Gamma-GT, alpha-Amylase, Alkaline Phosphatase, CK (NAC)

Còn hiệu lực

1037 000.00.19.H26-221228-0014 220003947/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Buồng oxi cao áp

Còn hiệu lực

1038 000.00.19.H26-221227-0012 220003564/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANFAS DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

1039 000.00.19.H26-221227-0024 220003563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Hệ thống trụ khí

Còn hiệu lực

1040 000.00.19.H26-221227-0021 220003562/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống qua da

Còn hiệu lực