STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1041 000.00.19.H29-240311-0009 240000603/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bộ dẫn lưu màng phổi dùng kỹ thuật Seldinger

Còn hiệu lực

1042 000.00.19.H29-240220-0031 240000095/PCBMB-HCM

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Còn hiệu lực

1043 000.00.19.H29-240314-0002 240000460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 8 SANG BDS CAO XOA BÓP

Còn hiệu lực

1044 000.00.19.H29-240315-0013 240000459/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

1045 000.00.19.H29-240315-0014 240000602/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Dung dịch phá hủy hồng cầu

Còn hiệu lực

1046 000.00.19.H29-240228-0014 240000458/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy xử lý bề mặt implant nha khoa

Còn hiệu lực

1047 000.00.19.H29-240227-0033 240000601/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bơm truyền cơ học đàn hồi dùng một lần

Còn hiệu lực

1048 000.00.19.H29-240315-0004 240000457/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH MÁY SOI TĨNH MẠCH

Còn hiệu lực

1049 000.00.19.H29-240312-0007 240000600/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bộ bơm bóng

Còn hiệu lực

1050 000.00.19.H29-240312-0008 240000599/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bộ kết nối

Còn hiệu lực