STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1041 000.00.19.H26-221228-0007 220003561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIHOME NƯỚC MẮT NHÂN TẠO VISTANE ULTRA

Còn hiệu lực

1042 000.00.19.H26-221226-0019 220003560/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VID VIỆT NAM DẦU MÃNH HỔ

Còn hiệu lực

1043 000.00.19.H26-221228-0017 220003559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SACOFA Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

1044 000.00.04.G18-221230-0039 220003786/PCBB-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM Máy đo điện tim gắng sức

Còn hiệu lực

1045 000.00.19.H26-221228-0015 220003558/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN IVD phụ trợ dùng cho Máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

1046 000.00.04.G18-221230-0040 220003785/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1047 000.00.19.H26-221228-0019 220003557/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Bể ổn nhiệt

Còn hiệu lực

1048 000.00.04.G18-221230-0038 220003784/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1049 000.00.04.G18-220831-0017 220003783/PCBB-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM Hệ thống cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

1050 000.00.04.G18-221230-0036 220003782/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực