STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1041 000.00.07.H28-220822-0001 220000011/PCBMB-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 726

Còn hiệu lực

1042 000.00.19.H29-220905-0014 220001351/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 705

Còn hiệu lực

1043 000.00.19.H29-220906-0043 220001350/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HỒNG QUY

Còn hiệu lực

1044 000.00.19.H29-220905-0004 220001896/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Tròng kính (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

1045 000.00.19.H29-220906-0034 220002900/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED KÌM SINH THIẾT

Còn hiệu lực

1046 000.00.19.H29-220906-0036 220001895/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHƯƠNG GHẾ NGỒI CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

1047 000.00.19.H29-220906-0029 220001894/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHƯƠNG GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

1048 000.00.19.H29-220906-0035 220001893/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHƯƠNG XE LĂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Còn hiệu lực

1049 000.00.19.H29-220906-0033 220001892/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Phim X-quang

Còn hiệu lực

1050 000.00.19.H29-220906-0002 220001891/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K TCA MK 50%

Còn hiệu lực