STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1061 000.00.19.H29-220831-0007 220002898/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TDENT Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

1062 000.00.19.H29-220906-0005 220001886/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOKYO OPTICAL VIỆT NAM KÍNH ĐỌC SÁCH CÓ ĐỘ

Còn hiệu lực

1063 000.00.19.H17-220830-0004 220000283/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MEDDA

Còn hiệu lực

1064 000.00.16.H23-220909-0001 220000149/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN KEM NGHỆ NANO GOLD/01

Còn hiệu lực

1065 000.00.19.H26-220907-0003 220002954/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

1066 000.00.19.H26-220903-0001 220002529/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMECO Gạc đánh răng miệng và tưa lưỡi DOREMON

Còn hiệu lực

1067 000.00.19.H26-220908-0015 220002953/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-HCG

Còn hiệu lực

1068 000.00.19.H26-220908-0014 220002952/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

1069 000.00.19.H26-220906-0008 220002528/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR GEL DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

1070 000.00.19.H26-220906-0009 220002527/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực