STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1061 000.00.16.H05-230509-0001 230000006/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1238

Còn hiệu lực

1062 000.00.04.G18-230513-0005 230000024/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

1063 000.00.04.G18-230513-0004 230000023/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

1064 000.00.04.G18-230513-0003 230000022/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

1065 000.00.04.G18-230513-0002 230000021/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

1066 000.00.04.G18-230513-0001 230000020/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

1067 000.00.18.H20-230510-0001 230000004/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1304

Còn hiệu lực

1068 000.00.18.H20-230412-0001 230000003/PCBMB-ĐT

CÔNG TY TNHH TD PHARM

Còn hiệu lực

1069 000.00.19.H29-230504-0002 230000970/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH Chất thử, hóa chất chuẩn đoán, dung dịch rửa dùng trong các máy phân tích miễn dịch, hệ thống máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

1070 000.00.19.H26-230509-0018 230000861/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực