STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1071 000.00.17.H62-231110-0001 230000012/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Máy xét nghiệm khí máu, điện giải

Còn hiệu lực

1072 000.00.19.H29-231114-0012 230002552/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PHIN LỌC ĐỘNG MẠCH

Còn hiệu lực

1073 000.00.19.H29-231110-0017 230002551/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng tiêm

Còn hiệu lực

1074 000.00.19.H29-231017-0005 230002550/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu làm mẫu hàm và răng giả nha khoa

Còn hiệu lực

1075 000.00.19.H29-231026-0016 230001654/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN Thiết bị tập nhược thị

Còn hiệu lực

1076 000.00.19.H17-231114-0003 230000050/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Vật tư thay thế cho máy xét nghiệm điện giải khí máu

Còn hiệu lực

1077 000.00.19.H17-231116-0002 230000054/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Hóa chất cụm xét nghiệm IVD điện giải khí máu

Còn hiệu lực

1078 000.00.19.H17-231115-0003 230000049/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY NHHH PHƯỚC THIỆN 3T – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯỚC THIỆN

Còn hiệu lực

1079 000.00.19.H17-231106-0002 230000048/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY NHHH PHƯỚC THIỆN 3T – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯỚC THIỆN 2

Còn hiệu lực

1080 000.00.19.H29-231028-0010 230001653/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực