STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1081 000.00.16.H25-240320-0001 240000020/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Sản phẩm

Còn hiệu lực

1082 000.00.16.H25-240321-0001 240000019/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Sản phẩm

Còn hiệu lực

1083 000.00.19.H26-240318-0013 240000439/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA GINKID D3K2

Còn hiệu lực

1084 000.00.19.H26-240318-0017 240000438/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA GINKID Fe + Multi

Còn hiệu lực

1085 000.00.19.H26-240318-0007 240000437/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Ống giữ kim

Còn hiệu lực

1086 000.00.19.H26-240318-0018 240000083/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI HERACLES

Còn hiệu lực

1087 000.00.19.H26-240318-0019 240000606/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

1088 000.00.19.H26-240318-0009 240000436/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

1089 000.00.19.H26-240318-0020 240000435/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THT MEDIPHAR DUNG DỊCH NGẢI CỨU THT MEDIPHAR

Còn hiệu lực

1090 000.00.19.H26-240316-0004 240000434/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ELITE VIỆT NAM Xịt chống sâu răng

Còn hiệu lực