STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1081 000.00.19.H29-221220-0063 220004148/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Bơm tiêm khí máu động mạch

Còn hiệu lực

1082 000.00.19.H29-221227-0018 220002653/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1083 000.00.19.H29-221227-0016 220004147/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1084 000.00.19.H29-221227-0021 220002652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Hộp đựng dụng cụ hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

1085 000.00.19.H29-221226-0016 220004146/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực

1086 000.00.19.H29-221223-0008 220004145/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Răng giả

Còn hiệu lực

1087 000.00.19.H29-221226-0006 220002651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực

1088 000.00.19.H29-221227-0013 220004144/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỨ MINH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng xoắn khuẩn Trichinella spiralis

Còn hiệu lực

1089 000.00.19.H29-221227-0012 220004143/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỨ MINH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng Echinococcus granulosus

Còn hiệu lực

1090 000.00.19.H29-221227-0011 220004142/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỨ MINH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng giun đũa chó Toxocara canis

Còn hiệu lực