STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
101 000.00.19.H29-230104-0016 230000149/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây máy thở cao tần, dùng một lần

Còn hiệu lực

102 000.00.19.H29-230104-0015 230000148/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Phin lọc khuẩn

Còn hiệu lực

103 000.00.19.H29-230104-0014 230000147/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần

Còn hiệu lực

104 000.00.19.H29-230113-0004 230000067/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ESSILOR VIỆT NAM Tròng kính nhựa (Spectacle Lenses Plastic)

Còn hiệu lực

105 000.00.19.H29-230110-0003 230000066/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Máy hiệu chuẩn nhiệt kế

Còn hiệu lực

106 000.00.19.H29-230110-0001 230000065/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) BỘ LẤY ĐỜM

Còn hiệu lực

107 000.00.19.H29-230105-0012 230000016/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEKONG SÀI GÒN

Còn hiệu lực

108 000.00.19.H29-230112-0008 230000146/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Hệ thống Trocar phẫu thuật

Còn hiệu lực

109 000.00.19.H29-230112-0007 230000064/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Dụng cụ gặm (Rongeur)

Còn hiệu lực

110 000.00.19.H29-230112-0010 230000145/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Dụng cụ cưa sọ não

Còn hiệu lực