STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
101 000.00.19.H29-240410-0014 240000807/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN Dụng cụ cắt bao quy đầu

Còn hiệu lực

102 000.00.19.H29-240410-0012 240000806/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN Clip kẹp mạch máu

Còn hiệu lực

103 000.00.19.H29-240410-0016 240000805/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN Máy cắt nối thẳng và băng ghim

Còn hiệu lực

104 000.00.19.H29-240410-0018 240000804/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN Dụng cụ cắt nối ruột, thực quản tự động

Còn hiệu lực

105 000.00.19.H29-240410-0020 240000803/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN Dùi chọc dùng trong mổ nội soi

Còn hiệu lực

106 000.00.19.H29-240410-0021 240000802/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN Kìm sinh thiết dùng trong nội soi

Còn hiệu lực

107 000.00.19.H29-240410-0023 240000801/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN Máy cắt nối thẳng và băng ghim dùng trong mổ hở

Còn hiệu lực

108 000.00.19.H29-240410-0031 240000800/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN Máy cắt nối thẳng và băng ghim

Còn hiệu lực

109 000.00.19.H29-240410-0034 240000799/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN Máy cắt trĩ

Còn hiệu lực

110 000.00.19.H29-240410-0011 240000798/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN Bộ dụng cụ ghim khâu da

Còn hiệu lực