STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
101 000.00.19.H29-230602-0022 230001206/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Dây oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

102 000.00.19.H29-230602-0023 230001205/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Bộ mask thở oxy có túi

Còn hiệu lực

103 000.00.19.H29-230603-0002 230001204/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Bộ mask xông khí dung

Còn hiệu lực

104 000.00.19.H29-230603-0003 230000702/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Nút đậy kim luồn

Còn hiệu lực

105 000.00.19.H26-230606-0020 230001268/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Máy khí dung siêu âm

Còn hiệu lực

106 000.00.19.H29-230523-0040 230000701/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Đèn trùng hợp vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

107 000.00.19.H29-230519-0017 230000700/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ - Y TẾ BẢO KHOA Hòm trữ và vận chuyển vắc-xin chuyên dụng

Còn hiệu lực

108 000.00.19.H29-230526-0019 230000699/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hệ thống xét nghiệm tại chỗ

Còn hiệu lực

109 000.00.19.H29-230601-0019 230001203/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VINASUKE Máy điều trị bằng điện trường cao áp/Electric Potential Therapy machine

Còn hiệu lực

110 000.00.19.H29-230602-0015 230000698/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 1.Khuôn đúc khối nến ; 2.Túi đựng mẫu sinh thiết ; 3.Lam kính Color-PLUSTM PCI Microscope Slides

Còn hiệu lực