STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
101 000.00.17.H54-220114-0001 220000004/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

102 000.00.17.H54-220112-0002 220000003/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y BỘT NGÂM CHÂN THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

103 000.00.19.H29-220114-0005 220000157/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Khay chỉnh nha trong suốt

Còn hiệu lực

104 000.00.19.H26-220111-0002 220000152/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI bộ dây truyền dịch có kim

Còn hiệu lực

105 000.00.19.H26-220110-0031 220000151/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI bộ khóa ba ngã để điều hướng dịch truyền không dây nối

Còn hiệu lực

106 000.00.04.G18-220113-0010 220000805/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Đệm hơi cho giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

107 000.00.19.H29-220117-0043 220000188/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Điện cực kim

Còn hiệu lực

108 000.00.19.H29-220117-0028 220000187/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Dây dẫn

Còn hiệu lực

109 000.00.19.H29-220117-0039 220000186/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Điện cực xét nghiệm định lượng chloride

Còn hiệu lực

110 000.00.19.H29-220117-0036 220000185/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Điện cực xét nghiệm định lượng kali

Còn hiệu lực