STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1091 000.00.19.H29-220906-0038 220002895/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH Chất thử, hóa chất chuẩn đoán, dung dịch rửa dùng trong các máy phân tích miễn dịch, hệ thống máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

1092 000.00.04.G18-220907-0026 220002952/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB, ADAMTS13

Còn hiệu lực

1093 170000201/HSTVKT-BYT 220000023/PTVKT-BYT

NGUYỄN THÀNH ĐÔNG

Còn hiệu lực

1094 000.00.19.H26-220825-0019 220002526/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ CÁNG KHIÊNG TAY INOX

Còn hiệu lực

1095 000.00.04.G18-220907-0021 220002951/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính ADAMTS13

Còn hiệu lực

1096 000.00.04.G18-220907-0016 220002950/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE

Còn hiệu lực

1097 000.00.19.H29-220831-0004 220001882/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Bao hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

1098 000.00.04.G18-220907-0010 220002949/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE

Còn hiệu lực

1099 000.00.10.H31-220830-0002 220000015/PCBMB-HY

CÔNG TY CP DƯỢC ĐỨC MINH HƯNG YÊN

Còn hiệu lực

1100 000.00.10.H31-220830-0001 220000014/PCBMB-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH ĐỨC PHÁT

Còn hiệu lực