STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1101 000.00.19.H29-231106-0027 230002538/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng acetaminophen

Còn hiệu lực

1102 000.00.19.H29-231108-0005 230002537/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng methotrexate

Còn hiệu lực

1103 000.00.19.H26-231108-0030 230002276/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH Chỉ thị dùng trong máy rửa

Còn hiệu lực

1104 000.00.19.H26-231111-0011 230003024/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

1105 000.00.19.H26-231111-0009 230002275/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực

1106 000.00.19.H26-231111-0010 230003023/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICAL TD Dụng cụ ghim da, Dụng cụ cắt bao quy đầu, Trocar sử dụng 1 lần, Dụng cụ clip kẹp mạch máu, Dụng cụ cắt trĩ dùng 1 lần

Còn hiệu lực

1107 000.00.19.H17-231115-0002 230000049/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Bộ khăn phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

1108 000.00.19.H29-231023-0042 230002536/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Đầu cắt dịch kính sử dụng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

1109 000.00.19.H29-231113-0013 230001648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI i-on Fujisalt

Còn hiệu lực

1110 000.00.19.H29-231113-0021 230001647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Dụng cụ hỗ trợ phân phối chất lỏng

Còn hiệu lực