STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1101 000.00.19.H29-220831-0012 220001881/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật điều trị dị tật lồi/lõm ngực theo phương pháp sandwich

Còn hiệu lực

1102 000.00.04.G18-220907-0007 220002948/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE

Còn hiệu lực

1103 000.00.19.H26-220905-0039 220002525/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Môi trường nuôi cấy tế bào

Còn hiệu lực

1104 000.00.19.H26-220905-0038 220002524/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

1105 000.00.10.H37-220906-0002 220000020/PCBB-LS

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Máy nhổ răng

Còn hiệu lực

1106 000.00.19.H29-220830-0021 220001880/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Kẹp mũi

Còn hiệu lực

1107 000.00.19.H29-220905-0013 220001879/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Bàn mổ

Còn hiệu lực

1108 000.00.19.H29-220905-0012 220001878/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Hệ thống cánh tay treo trần dùng trong phòng mổ

Còn hiệu lực

1109 000.00.19.H29-220905-0017 220001877/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

1110 000.00.19.H29-220906-0011 220002894/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT)

Còn hiệu lực