STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1101 000.00.19.H29-240527-0016 240001124/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

1102 000.00.19.H29-240527-0017 240001123/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

1103 000.00.19.H29-240527-0018 240001122/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu

Còn hiệu lực

1104 000.00.19.H29-240527-0024 240000860/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM IVD pha loãng mẫu trong xét nghiệm cặn lắng nước tiểu

Còn hiệu lực

1105 000.00.19.H29-240527-0026 240000859/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM IVD pha loãng dùng trong xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

1106 000.00.19.H29-240509-0013 240001121/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ Bộ xét nghiệm định lượng 17OH-P (17-Alpha-Hydroxyprogesterone)

Còn hiệu lực

1107 000.00.19.H29-240522-0021 240001120/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ Bộ xét nghiệm định lượng enzyme G-6-PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase)

Còn hiệu lực

1108 000.00.19.H29-240527-0011 240001119/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ Bộ xét nghiệm định lượng TSH

Còn hiệu lực

1109 000.00.19.H29-240503-0019 240000858/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bộ thuốc thử bảo quản mẫu

Còn hiệu lực

1110 000.00.19.H29-240503-0018 240000857/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bộ thuốc thử bảo quản mẫu

Còn hiệu lực