STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1101 000.00.04.G18-211014-0011 2200359ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Xương ghép nha khoa

Còn hiệu lực

1102 000.00.04.G18-220105-0005 2200358ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Vít cột sống

Còn hiệu lực

1103 000.00.04.G18-220118-0012 2200357ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

1104 000.00.04.G18-220303-0024 2200356ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ lành thương

Còn hiệu lực

1105 000.00.04.G18-220604-0002 2200355ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

1106 17001067/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200354ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Túi nâng ngực

Còn hiệu lực

1107 17000192/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200353ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông trợ giúp can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

1108 000.00.04.G18-211129-0046 2200352ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Ống thông hút huyết khối dùng trong can thiệp mạch.

Còn hiệu lực

1109 20011384/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200351ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Nẹp khóa liên lồi cầu xương cánh tay

Còn hiệu lực

1110 000.00.04.G18-220105-0088 2200350ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy X-Quang nha khoa

Còn hiệu lực