STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1131 000.00.19.H29-240524-0024 240000837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Cuvette dùng cho Máy Đo Đông Máu

Còn hiệu lực

1132 000.00.19.H29-240524-0023 240000191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ - SINH HỌC 3Q

Còn hiệu lực

1133 000.00.19.H26-240528-0001 240001031/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN DUNG DỊCH HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

1134 000.00.19.H26-240528-0010 240001030/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ đỡ đẻ

Còn hiệu lực

1135 000.00.19.H26-240528-0009 240001029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ kiểm tra cổ tử cung

Còn hiệu lực

1136 000.00.16.H02-240531-0002 240000013/PCBMB-BG

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VIỆT YÊN

Còn hiệu lực

1137 000.00.43.H48-240528-0002 240000003/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1738

Còn hiệu lực

1138 000.00.19.H26-240528-0014 240001028/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG Máy vùi đúc mô bệnh phẩm

Còn hiệu lực

1139 000.00.19.H26-240528-0015 240001027/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG Máy cắt tiêu bản

Còn hiệu lực

1140 000.00.19.H26-240528-0013 240001026/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG Máy xử lý mô

Còn hiệu lực