STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1131 17000862/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200329ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOLD LITE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

1132 18007630/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200328ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

1133 17001418/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200327ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Giá đỡ mạch vành

Còn hiệu lực

1134 000.00.04.G18-210716-0010 2200326ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Điện cực thăm dò điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

1135 000.00.04.G18-211209-0057 2200325ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Điện cực dán đo độ mê

Còn hiệu lực

1136 000.00.04.G18-220105-0011 2200324ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Đĩa đệm cột sống thắt lưng

Còn hiệu lực

1137 000.00.04.G18-220301-0018 2200323ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đầu đốt dao điện đơn cực nội soi

Còn hiệu lực

1138 000.00.04.G18-210423-0005 2200322ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat)

Còn hiệu lực

1139 000.00.04.G18-210423-0004 2200321ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat)

Còn hiệu lực

1140 000.00.04.G18-210423-0003 2200320ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid)

Còn hiệu lực