STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1131 000.00.19.H26-231110-0021 230003012/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Bộ IVD xét nghiệm định lượng FERRITIN

Còn hiệu lực

1132 000.00.19.H26-231110-0018 230003011/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

1133 000.00.19.H26-231106-0011 230002265/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Đĩa 96 giếng xác minh hiệu suất máy PCR thời gian thực (Realtime PCR)

Còn hiệu lực

1134 000.00.19.H26-231106-0009 230002264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Bộ Đĩa 96 giếng hiệu chuẩn nền và vùng quan tâm cho máy PCR thời gian thực (Realtime PCR)

Còn hiệu lực

1135 000.00.19.H26-231106-0007 230002263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Bộ đĩa 96 giếng hiệu chuẩn 10 màu huỳnh quang

Còn hiệu lực

1136 000.00.19.H26-231106-0005 230003010/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Họ Máy nhân gen PCR thời gian thực (Realtime PCR)

Còn hiệu lực

1137 000.00.19.H26-231110-0005 230002262/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

1138 000.00.19.H26-231110-0003 230002261/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN IVD nhuộm tế bào trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1139 000.00.19.H26-231110-0017 230002260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ xạ phẫu

Còn hiệu lực

1140 000.00.19.H26-231109-0018 230002259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN BẮC GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực