STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1131 000.00.04.G18-220906-0004 220002943/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

1132 000.00.19.H26-220704-0029 220002523/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp Allis Tissue Forceps

Còn hiệu lực

1133 000.00.19.H26-220704-0028 220002522/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Cốc đựng dung dịch

Còn hiệu lực

1134 000.00.19.H26-220704-0027 220002521/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp Bonney Stopes

Còn hiệu lực

1135 000.00.19.H26-220704-0014 220002520/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng cụ cấy, tháo que cấy

Còn hiệu lực

1136 000.00.19.H26-220809-0021 220002948/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Cảm biến đo độ đau

Còn hiệu lực

1137 000.00.17.H54-220901-0001 220000070/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

1138 000.00.15.H01-220822-0004 220000012/PCBA-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM KIMAGI

Còn hiệu lực

1139 000.00.15.H01-220822-0003 220000011/PCBA-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM RED LION (YELLOW)

Còn hiệu lực

1140 000.00.15.H01-220822-0002 220000010/PCBA-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM RED LION (WHITE)

Còn hiệu lực