STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1141 000.00.19.H26-240315-0010 240000085/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDEXIM

Còn hiệu lực

1142 000.00.19.H26-240319-0013 240000451/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH LIÊN HOA CHAI XỊT NGỦ NGON

Còn hiệu lực

1143 000.00.19.H26-240319-0004 240000608/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy kích thích điện 2 kênh

Còn hiệu lực

1144 000.00.19.H26-240318-0015 240000607/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

1145 000.00.19.H26-240304-0024 240000450/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Máy ly tâm

Còn hiệu lực

1146 000.00.19.H26-240315-0012 240000449/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Máy khuấy

Còn hiệu lực

1147 000.00.19.H26-240317-0004 240000448/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Máy lắc, máy trộn

Còn hiệu lực

1148 000.00.19.H26-240317-0006 240000447/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Máy cô quay chân không

Còn hiệu lực

1149 000.00.19.H26-240317-0007 240000446/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Thiết bị lấy mẫu

Còn hiệu lực

1150 000.00.19.H26-240317-0005 240000445/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Bể ổn nhiệt

Còn hiệu lực