STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1141 17000381/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300361ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Khung giá đỡ động mạch chủ ngực

Còn hiệu lực

1142 17001266/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300360ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khăn lau khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế mức độ trung bình

Còn hiệu lực

1143 000.00.10.H31-230505-0004 230000022/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH THỊNH VƯỢNG DUNG DỊCH XỊT XOANG MŨI

Còn hiệu lực

1144 19010600/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300359ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Kẹp mạch máu vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

1145 000.00.04.G18-211020-0001 2300358ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Hệ thống X Quang chẩn đoán

Còn hiệu lực

1146 000.00.04.G18-220328-0013 2300357ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

1147 000.00.04.G18-221124-0008 2300356ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống cắt đốt bằng sóng radio

Còn hiệu lực

1148 000.00.04.G18-221216-0016 2300355ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Giá đỡ mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

1149 000.00.10.H31-230505-0003 230000021/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH THỊNH VƯỢNG DUNG DỊCH XỊT SÂU RĂNG

Còn hiệu lực

1150 000.00.04.G18-221216-0015 2300354ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Giá đỡ mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực