STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1141 000.00.04.G18-210423-0006 2200319ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid)

Còn hiệu lực

1142 000.00.04.G18-210811-0005 2200318ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

1143 000.00.04.G18-221012-0022 2200317ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE Dụng cụ cấy ghép cột sống

Còn hiệu lực

1144 000.00.04.G18-211210-0010 2200316ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Dây điện cực phá rung

Còn hiệu lực

1145 000.00.04.G18-211214-0005 2200315ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Dây dẫn đường dùng trong can thiệp mạch

Còn hiệu lực

1146 17002178/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200314ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Dây dẫn đường dùng trong can thiệp mạch

Còn hiệu lực

1147 000.00.04.G18-220330-0010 2200313ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dây dẫn đo áp lực trong thành mạch máu

Còn hiệu lực

1148 17005134/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200312ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ phẫu thuật tự tiêu đơn sợi có chứa chất kháng khuẩn

Còn hiệu lực

1149 17004711/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200311ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ phẫu thuật không tiêu đa sợi

Còn hiệu lực

1150 17001024/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200310ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ phẫu thuật không tiêu đa sợi

Còn hiệu lực