STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1151 000.00.04.G18-220118-0012 2200357ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

1152 000.00.04.G18-220303-0024 2200356ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ lành thương

Còn hiệu lực

1153 000.00.04.G18-220604-0002 2200355ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

1154 17001067/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200354ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Túi nâng ngực

Còn hiệu lực

1155 17000192/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200353ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông trợ giúp can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

1156 000.00.04.G18-211129-0046 2200352ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Ống thông hút huyết khối dùng trong can thiệp mạch.

Còn hiệu lực

1157 20011384/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200351ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Nẹp khóa liên lồi cầu xương cánh tay

Còn hiệu lực

1158 000.00.04.G18-220105-0088 2200350ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy X-Quang nha khoa

Còn hiệu lực

1159 19010713/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200349ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang di động

Còn hiệu lực

1160 000.00.04.G18-220705-0006 2200348ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực