STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1151 000.00.19.H29-240516-0016 240001048/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SCI-DERM PROFESSIONALS DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA ANTEAGE MDX BIOSOME SOLUTION

Còn hiệu lực

1152 000.00.19.H29-240507-0007 240001047/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN Trocar và Cannula sử dụng một lần dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

1153 000.00.19.H29-240507-0008 240001046/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN Trocar kèm cannula sử dụng một lần dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực

Còn hiệu lực

1154 000.00.19.H29-240508-0001 240001045/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN Dung dịch chống mờ Camera nội soi

Còn hiệu lực

1155 000.00.19.H29-240513-0018 240000176/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ DIA-B

Còn hiệu lực

1156 000.00.19.H29-240514-0009 240001044/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROI VIỆT NAM GEL BÔI TRƠN

Còn hiệu lực

1157 000.00.19.H29-240509-0020 240000769/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1158 000.00.19.H29-240515-0021 240001043/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Chất nhầy sử dụng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

1159 000.00.19.H29-240515-0002 240000768/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM DACO XỊT MASSAGE

Còn hiệu lực

1160 000.00.19.H29-240514-0012 240001042/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM Máy làm đẹp da sử dụng công nghệ nâng cơ

Còn hiệu lực