STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1171 000.00.17.H13-220830-0001 220000164/PCBMB-CT

CỬA HÀNG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y TẾ MÊ KÔNG

Còn hiệu lực

1172 000.00.17.H13-220829-0001 220000018/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM Cồn BSI

Còn hiệu lực

1173 000.00.17.H13-220816-0001 220000017/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM Nước Oxy già 3%

Còn hiệu lực

1174 000.00.17.H13-220811-0001 220000016/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM Dung dịch Xanh methylen 1%

Còn hiệu lực

1175 000.00.19.H29-220907-0006 220001902/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ADS 29 INSTRUMENTS Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

1176 000.00.19.H29-220907-0003 220002903/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Catheter chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1177 000.00.19.H29-220905-0024 220001901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Bộ dụng cụ phẫu thuật dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

1178 000.00.04.G18-220912-0001 220002967/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng IL-6 (Interleukin-6)

Còn hiệu lực

1179 000.00.19.H29-220906-0028 220001900/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ ỐNG NGHIỆM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG HTM

Còn hiệu lực

1180 000.00.19.H29-220907-0004 220001899/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực