STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1171 17002449/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200297ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Digitoxin, Digoxin, GDF-15, Myoglobin và NT-proBNP

Còn hiệu lực

1172 000.00.04.G18-201104-0012 2200296ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2

Còn hiệu lực

1173 17001170/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200295ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm xác định ái lực kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus

Còn hiệu lực

1174 000.00.04.G18-211213-0012 2200294ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7

Còn hiệu lực

1175 000.00.04.G18-211213-0030 2200293ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19

Còn hiệu lực

1176 000.00.04.G18-220219-0017 2200292ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng theophylline

Còn hiệu lực

1177 000.00.04.G18-211202-0025 2200291ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng p53

Còn hiệu lực

1178 000.00.04.G18-210121-0008 2200290ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Tacrolimus

Còn hiệu lực

1179 000.00.19.H26-221201-0010 220003553/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

1180 000.00.19.H26-221201-0006 220003552/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM Bàn mổ

Còn hiệu lực