STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1171 000.00.25.H47-240514-0001 240000002/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PHÚ TOÀN QUẢNG NAM Dung dịch sát khuẩn Oxy Già 3% Bình Minh

Còn hiệu lực

1172 000.00.25.H47-240513-0001 240000001/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PHÚ TOÀN QUẢNG NAM Nước muối sinh lý Bình Minh Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

1173 000.00.19.H26-240515-0022 240000884/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH TAKARA DUNG DỊCH NHỎ TAI

Còn hiệu lực

1174 000.00.19.H26-240515-0023 240000883/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA GEL PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

1175 000.00.19.H26-240515-0021 240000882/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU BỤNG KINH

Còn hiệu lực

1176 000.00.19.H26-240515-0020 240000881/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA Miếng dán hạ sốt đổi màu

Còn hiệu lực

1177 000.00.19.H26-240515-0019 240000880/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH TAKARA DUNG DỊCH NHỎ MŨI

Còn hiệu lực

1178 000.00.19.H26-240515-0018 240000879/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

1179 000.00.19.H26-240513-0011 240000878/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA Miếng dán giảm đau lạnh

Còn hiệu lực

1180 000.00.19.H26-240515-0016 240000877/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HAMO – PHAR Cồn

Còn hiệu lực