STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1171 000.00.16.H05-231106-0002 230000050/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Túi bảo quản chế phẩm máu

Còn hiệu lực

1172 000.00.16.H05-231106-0001 230000049/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Thùng bảo quản chế phẩm máu

Còn hiệu lực

1173 000.00.31.H36-231113-0001 230000004/PCBB-LĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN Máy triệt lông công nghệ diode laser

Còn hiệu lực

1174 000.00.31.H36-231110-0002 230000003/PCBB-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

1175 000.00.03.H42-231108-0002 230000004/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 2ml

Còn hiệu lực

1176 000.00.03.H42-231108-0001 230000009/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

1177 000.00.18.H24-231103-0001 230000020/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

1178 000.00.19.H29-231106-0013 230002480/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NAM LONG Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

1179 000.00.19.H29-231013-0004 230001617/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Môi trường vi sinh

Còn hiệu lực

1180 000.00.19.H29-231013-0016 230000428/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ LÂM

Còn hiệu lực