STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1201 000.00.19.H26-231109-0004 230000043/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DETEC Răng sứ không kim loại

Còn hiệu lực

1202 000.00.19.H26-231109-0002 230002247/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI Máy cắt tiêu bản

Còn hiệu lực

1203 000.00.19.H26-231106-0029 230002991/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dây thở oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

1204 000.00.19.H26-231106-0027 230002990/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bình hút đờm nhớt

Còn hiệu lực

1205 000.00.19.H26-231106-0026 230002989/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống cho ăn

Còn hiệu lực

1206 000.00.19.H26-231108-0007 230002988/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dụng cụ mở đường thở

Còn hiệu lực

1207 000.00.19.H26-231108-0008 230002987/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

1208 000.00.19.H26-231108-0009 230002986/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Mặt nạ xông khí dung

Còn hiệu lực

1209 000.00.19.H26-231108-0011 230002985/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống thông dạ dày

Còn hiệu lực

1210 000.00.19.H26-231108-0012 230002984/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống mở khí quản

Còn hiệu lực