STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1201 000.00.19.H26-240514-0015 240000865/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEIJIPHAR DUNG DỊCH NHỎ MŨI

Còn hiệu lực

1202 000.00.19.H26-240514-0012 240000864/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI Bàn phẫu tích bệnh phẩm

Còn hiệu lực

1203 000.00.07.H27-240415-0001 240000004/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1704

Còn hiệu lực

1204 000.00.19.H26-240517-0021 240000863/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi đa chuyên khoa

Còn hiệu lực

1205 000.00.03.H42-240518-0001 240000002/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

1206 000.00.03.H42-240518-0002 240000001/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ Đèn mổ

Còn hiệu lực

1207 000.00.18.H24-240517-0001 240000008/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH Z-TON INTERNATIONAL VINA Máy trị liệu cơ học và xoa bóp

Còn hiệu lực

1208 000.00.19.H26-240514-0013 240001136/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính Strep A

Còn hiệu lực

1209 000.00.19.H26-240513-0003 240000862/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bàn điều chỉnh chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

1210 000.00.19.H26-240513-0009 240001135/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Máy bơm khí CO2 và phụ kiện

Còn hiệu lực