STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1211 000.00.04.G18-221117-0005 220003408/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm làm kháng sinh đồ: liên cầu khuẩn

Còn hiệu lực

1212 000.00.16.H02-221115-0001 220000099/PCBMB-BG

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HƯỜNG

Còn hiệu lực

1213 000.00.16.H05-221019-0001 220000043/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Kim lấy máu dùng trong thử đường huyết

Còn hiệu lực

1214 000.00.19.H26-221116-0005 220003151/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG QUANG GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

1215 000.00.19.H26-221116-0004 220003150/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM ĐẾ VƯƠNG XỊT KHỚP

Còn hiệu lực

1216 000.00.04.G18-221117-0001 220003407/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinin

Còn hiệu lực

1217 000.00.19.H26-221110-0011 220003538/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

1218 000.00.19.H26-221114-0025 220003537/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Ổ khí đầu ra

Còn hiệu lực

1219 000.00.19.H26-221114-0017 220003149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ONEST PHARMA Dung dịch xịt mũi họng

Còn hiệu lực

1220 000.00.19.H26-221116-0001 220003536/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NAM HƯNG Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực