STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1221 000.00.19.H29-231105-0002 230001605/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Ống đồng dẫn khí y tế (EN13348 - ống chuyên dùng y tế)

Còn hiệu lực

1222 000.00.19.H29-231106-0019 230001604/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Co nối các loại, Tê nối các loại, Nối thẳng các loại, Nối giảm các loại

Còn hiệu lực

1223 000.00.19.H29-231029-0002 230002467/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG BƠM TIÊM LẤY MÁU ĐỘNG MẠCH

Còn hiệu lực

1224 000.00.19.H29-231108-0042 230001603/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

1225 000.00.19.H26-230712-0019 230002210/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

1226 000.00.19.H26-230925-0018 230002961/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn

Còn hiệu lực

1227 000.00.19.H26-230925-0017 230002960/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Ống thông lấy huyết khối các cỡ

Còn hiệu lực

1228 000.00.19.H29-231019-0016 230002466/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Bơm tiêm Insulin

Còn hiệu lực

1229 000.00.19.H29-231019-0015 230002465/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

1230 000.00.19.H29-231022-0001 230002464/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực