STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1221 000.00.16.H25-230222-0001 230000004/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH HAVIPHAR XỊT XOANG

Còn hiệu lực

1222 000.00.19.H32-230222-0001 230000002/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1131

Còn hiệu lực

1223 000.00.19.H29-230113-0002 230000179/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIFORNA DUNG DỊCH PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

1224 000.00.19.H29-230222-0033 230000344/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH Dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

1225 000.00.19.H29-220614-0054 230000178/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI Ống đồng dẫn khí

Còn hiệu lực

1226 000.00.19.H29-230213-0002 230000176/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA NAM Á Khay niềng răng trong suốt

Còn hiệu lực

1227 000.00.04.G18-230224-0004 230000160/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm nuôi ăn đường ruột

Còn hiệu lực

1228 000.00.19.H29-230222-0006 230000175/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Ống nghiệm lấy máu

Còn hiệu lực

1229 000.00.19.H29-230222-0010 230000343/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ORGANIC PHARMA Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

1230 000.00.19.H29-230222-0029 230000174/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Máy scan trong miệng

Còn hiệu lực