STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1231 000.00.19.H26-240120-0012 240000125/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA DUNG DỊCH ETHANOL 70°

Còn hiệu lực

1232 000.00.19.H29-230727-0013 240000219/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART Chứng nội AltoStar

Còn hiệu lực

1233 000.00.19.H29-240116-0009 240000162/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy xử lý bề mặt implant nha khoa

Còn hiệu lực

1234 000.00.19.H29-240117-0003 240000161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM Nước xịt thơm miệng FUJISALT

Còn hiệu lực

1235 000.00.19.H29-240117-0004 240000160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh tai i-on Fujisalt

Còn hiệu lực

1236 000.00.19.H29-240117-0001 240000159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM DV TH CARE BÔNG TẨY TRANG WINER

Còn hiệu lực

1237 000.00.19.H29-240118-0001 240000158/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSALIGN Khay niềng răng trong suốt

Còn hiệu lực

1238 000.00.19.H29-240118-0016 240000218/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Dao cắt hớt niêm mạc

Còn hiệu lực

1239 000.00.19.H29-240118-0015 240000034/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MED.LOTUS

Còn hiệu lực

1240 000.00.19.H29-240117-0016 240000217/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Mặt nạ xông khí dung

Còn hiệu lực