STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1231 000.00.10.H55-221114-0001 220000199/PCBMB-TNg

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

1232 000.00.10.H31-221109-0001 220000013/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN Nước súc miệng T-B

Còn hiệu lực

1233 000.00.04.G18-221114-0022 220003396/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi siêu âm dạ dày

Còn hiệu lực

1234 000.00.04.G18-221115-0022 220003395/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT)

Còn hiệu lực

1235 000.00.04.G18-221115-0015 220003394/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 5 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

1236 000.00.04.G18-221115-0017 220003393/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase

Còn hiệu lực

1237 000.00.04.G18-220405-0038 220003392/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: Anti-PR3; Anti-MPO; Anti-C1q

Còn hiệu lực

1238 000.00.19.H26-221110-0005 220003535/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Máy siêu âm tim thai

Còn hiệu lực

1239 000.00.19.H26-221109-0012 220003534/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Khăn lau khử khuẩn

Còn hiệu lực

1240 000.00.19.H26-221109-0015 220003533/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Kim chọc hút trứng

Còn hiệu lực