STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1241 000.00.19.H26-231030-0023 230002909/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Trocar

Còn hiệu lực

1242 000.00.19.H26-231102-0032 230002908/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM GIƯỜNG TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (GIƯỜNG NGHIÊNG XOAY)

Còn hiệu lực

1243 000.00.19.H26-231102-0038 230002907/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ODORIKO Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

1244 000.00.19.H26-231027-0028 230002906/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

1245 000.00.19.H26-231029-0004 230002905/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khoá 3 chạc

Còn hiệu lực

1246 000.00.19.H26-231029-0003 230002904/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dây truyền dịch có vạch chia

Còn hiệu lực

1247 000.00.19.H26-231028-0001 230002903/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

1248 000.00.19.H26-231027-0026 230002902/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc

Còn hiệu lực

1249 000.00.19.H26-231027-0023 230002901/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thiết bị lọc khuẩn, làm ẩm và trao đổi nhiệt

Còn hiệu lực

1250 000.00.19.H26-231027-0009 230002900/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực