STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1241 000.00.19.H29-230203-0006 230000169/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ dung dịch pha loãng mẫu nước tiểu cho xét nghiệm điện di Protein

Còn hiệu lực

1242 000.00.16.H23-230222-0004 230000011/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAKOPHA Khăn hạ sốt trẻ em

Còn hiệu lực

1243 000.00.16.H23-230116-0001 230000003/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1050

Còn hiệu lực

1244 000.00.16.H23-230222-0006 230000010/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME NƯỚC MẮT NHÂN TẠO EYESCOL NATRI CLORID 0.9% NANO BẠC

Còn hiệu lực

1245 000.00.17.H39-230207-0001 230000004/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Áo choàng Vải không dệt ghép PE có khẩu trang

Còn hiệu lực

1246 000.00.16.H23-230210-0001 230000009/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG INTEND SPRAY

Còn hiệu lực

1247 000.00.16.H23-230222-0001 230000008/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA DUNG DỊCH XỊT MŨI STERIMUX BABY

Còn hiệu lực

1248 000.00.16.H23-230222-0002 230000007/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA LAVENY WITH

Còn hiệu lực

1249 000.00.16.H23-221027-0003 230000002/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME

Còn hiệu lực

1250 000.00.16.H23-230223-0001 230000006/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME NƯỚC MẮT NHÂN TẠO COOL DROPS EYES

Còn hiệu lực