STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1241 000.00.19.H26-221109-0018 220003532/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1242 000.00.19.H26-221110-0004 220003531/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

1243 000.00.19.H26-221109-0002 220003530/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

1244 000.00.19.H26-221109-0004 220003529/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI bộ dây nối dùng để truyền dịch

Còn hiệu lực

1245 000.00.19.H26-221109-0009 220003528/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Bộ dây truyền dịch có kim

Còn hiệu lực

1246 000.00.19.H26-221109-0005 220003527/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI bộ khóa ba ngã để điều hướng dịch truyền có dây nối

Còn hiệu lực

1247 000.00.19.H26-221107-0029 220003526/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Hệ thống phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

1248 000.00.19.H26-221109-0016 220003148/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt

Còn hiệu lực

1249 000.00.04.G18-220405-0032 220003391/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: ANA; Anti-ENA

Còn hiệu lực

1250 000.00.04.G18-220328-0023 2200106ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính RNA của SARS-CoV-2

Còn hiệu lực