STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1251 000.00.19.H26-221110-0017 220003147/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

1252 000.00.19.H26-221109-0013 220003146/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Cáng chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

1253 000.00.04.G18-210804-0002 2200105ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thanh thử xét nghiệm định tính kháng nguyên của Mycobacterium tuberculosis complex (MTbc)

Còn hiệu lực

1254 000.00.04.G18-210219-0005 2200104ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

1255 000.00.19.H26-221109-0014 220003145/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THIÊN LỘC PHÁT DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

1256 000.00.04.G18-210705-0021 2200103ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV 1, 2 và tuýp phụ O

Còn hiệu lực

1257 000.00.19.H26-221021-0014 220003144/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe đẩy cáng bệnh nhân cao cấp

Còn hiệu lực

1258 000.00.04.G18-220309-0036 2200102ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Sirolimus

Còn hiệu lực

1259 000.00.04.G18-210717-0015 2200101ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

1260 20011171/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200100ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CA 15‑3

Còn hiệu lực