STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1251 000.00.19.H29-231109-0022 230001619/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Bồn oxy lỏng và Bộ hóa hơi và phụ kiện

Còn hiệu lực

1252 000.00.19.H29-231102-0004 230002489/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

1253 000.00.19.H29-231102-0005 230002488/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

1254 000.00.19.H29-231102-0006 230002487/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1255 000.00.19.H29-231102-0002 230002486/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1256 000.00.19.H29-231102-0001 230002485/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1257 000.00.19.H29-231102-0007 230002484/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1258 000.00.19.H29-231102-0010 230002483/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Gel tra mắt

Còn hiệu lực

1259 000.00.19.H29-231030-0002 230001618/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LABH PHARMA VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

1260 000.00.19.H29-231023-0041 230002482/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Ống thông JJ

Còn hiệu lực