STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1251 000.00.16.H23-230222-0005 230000005/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME DUNG DỊCH DƯỠNG MẮT EYESS PRO

Còn hiệu lực

1252 000.00.16.H60-230222-0001 230000001/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1051

Còn hiệu lực

1253 000.00.04.G18-230224-0003 230000159/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Haemoglobin A1c

Còn hiệu lực

1254 000.00.19.H29-230211-0006 230000048/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH BELLA MED

Còn hiệu lực

1255 000.00.19.H29-230213-0018 230000338/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Chất nhầy bôi trơn dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

1256 000.00.19.H26-230224-0007 230000361/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

1257 000.00.15.H01-221004-0001 230000002/PCBA-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM SINUS-AGI

Còn hiệu lực

1258 000.00.15.H01-230114-0001 230000001/PCBA-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM XỊT HỌNG KEO ONG XUYÊN TÂM LIÊN AGI

Còn hiệu lực

1259 000.00.15.H01-230202-0001 230000001/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1090

Còn hiệu lực

1260 000.00.04.G18-230223-0002 230000158/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR)

Còn hiệu lực