STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1251 000.00.17.H62-240516-0003 240000003/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

1252 000.00.17.H62-240516-0004 240000002/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Máy phân tích nước tiểu đa năng tự động

Còn hiệu lực

1253 000.00.17.H62-240516-0002 240000001/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Máy phân tích sinh hoá nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

1254 000.00.16.H25-240422-0001 240000003/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1677

Còn hiệu lực

1255 000.00.16.H25-240503-0001 240000002/PCBMB-HNa

CÔNG TY TNHH HỘI VŨ

Còn hiệu lực

1256 000.00.16.H25-240508-0002 240000033/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Sản phẩm

Còn hiệu lực

1257 000.00.19.H17-240515-0001 240000011/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG NHI

Còn hiệu lực

1258 000.00.19.H26-240322-0006 240001124/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Hệ thống IVD xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng các thông số nước tiểu, định lượng và định tính cặn nước tiểu

Còn hiệu lực

1259 000.00.19.H26-240512-0002 240001123/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

1260 000.00.19.H26-240511-0009 240001122/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên virus hợp bào hô hấp (RSV)

Còn hiệu lực