STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1261 000.00.19.H26-230222-0012 230000004/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TH Máy bóp bóng trợ thở

Còn hiệu lực

1262 000.00.19.H26-230222-0045 230000048/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1111

Còn hiệu lực

1263 000.00.19.H26-230222-0044 230000047/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1029

Còn hiệu lực

1264 000.00.19.H26-230222-0093 230000379/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

1265 000.00.19.H26-230222-0096 230000378/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Chỉ lanh

Còn hiệu lực

1266 000.00.19.H26-230210-0017 230000377/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

1267 000.00.19.H26-230222-0062 230000376/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Bộ đầu đo huyết áp động mạch xâm lấn dùng một lần

Còn hiệu lực

1268 000.00.19.H26-230222-0084 230000375/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

1269 000.00.19.H26-230222-0041 230000046/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1097

Còn hiệu lực

1270 000.00.19.H26-230223-0024 230000374/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Hệ thống máy xét nghiệm Elisa

Còn hiệu lực