STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1261 000.00.04.G18-201021-0006 2200099ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ thuốc thử xét nghiệm kháng globulin nghiệm pháp Coombs phát hiện anti-IgG

Còn hiệu lực

1262 17003091/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200098ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng RNA HCV

Còn hiệu lực

1263 17001370/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200097ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV)

Còn hiệu lực

1264 17001258/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200096ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg)

Còn hiệu lực

1265 18006441/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200095ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính đồng thời kháng nguyên p24 virus gây suy giảm miễn dịch người (HIV) và kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2

Còn hiệu lực

1266 17001148/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200094ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B

Còn hiệu lực

1267 17002749/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200093ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA của HBV

Còn hiệu lực

1268 000.00.19.H26-221108-0001 220002254/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THẢO ĐẶNG

Còn hiệu lực

1269 17002716/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200092ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Xi măng sinh học

Còn hiệu lực

1270 000.00.19.H26-221108-0019 220003525/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực