STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1261 000.00.19.H26-240419-0041 240000949/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NATUREHEALTH VIỆT NAM Syrup nhỏ miệng họng

Còn hiệu lực

1262 000.00.19.H26-240426-0015 240000696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDYPHARM THÔNG KINH LẠC

Còn hiệu lực

1263 000.00.19.H26-240422-0044 240000145/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIFA PHARMA

Còn hiệu lực

1264 000.00.19.H26-240422-0015 240000695/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE WATER ETHENA

Còn hiệu lực

1265 000.00.19.H26-240408-0017 240000144/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TVM GROUP

Còn hiệu lực

1266 000.00.19.H26-240422-0036 240000694/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG TINH HOA Y HỌC DÂN TỘC DẦU XOA BÓP

Còn hiệu lực

1267 000.00.19.H26-240422-0025 240000693/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy đọc khay vi thể

Còn hiệu lực

1268 000.00.19.H26-240422-0007 240000692/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

1269 000.00.19.H26-240422-0023 240000691/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYTOTEC SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

1270 000.00.19.H26-240422-0003 240000948/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Máy khoan điện y tế và máy cưa điện y tế

Còn hiệu lực