STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1271 000.00.19.H26-240510-0022 240001113/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIỀU KHÁNH MED Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1272 000.00.19.H26-240311-0011 240000851/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN BẮC Soha care Xịt họng keo ong

Còn hiệu lực

1273 000.00.19.H26-240311-0010 240000850/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN BẮC Xịt họng keo ong

Còn hiệu lực

1274 000.00.19.H26-240510-0001 240001112/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

1275 000.00.19.H26-240511-0003 240000849/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

1276 000.00.19.H26-240511-0002 240000158/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIMEPHARM

Còn hiệu lực

1277 000.00.19.H26-240510-0024 240001111/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ Viên đặt âm đạo Poligyn Fort

Còn hiệu lực

1278 000.00.19.H26-240510-0005 240001110/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Dây thở hai bẫy nước

Còn hiệu lực

1279 000.00.19.H26-240509-0025 240000848/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Hóa chất nhuộm vi sinh vật

Còn hiệu lực

1280 000.00.19.H26-240510-0021 240001109/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ VINACO DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực