STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1281 000.00.04.G18-230418-0013 230000249/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD Globulin miễn dịch: IgA, IgG, IgM

Còn hiệu lực

1282 000.00.04.G18-230418-0004 230000248/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD protein vận chuyển: Haptoglobin, Ceruloplasmin, Prealbumin

Còn hiệu lực

1283 000.00.04.G18-230425-0001 230000247/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ thử móc bản sống

Còn hiệu lực

1284 000.00.04.G18-230427-0007 230000009/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

1285 000.00.04.G18-230427-0006 230000008/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

1286 000.00.04.G18-230427-0005 230000007/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

1287 000.00.04.G18-230427-0004 230000006/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

1288 000.00.04.G18-230427-0003 230000005/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

1289 000.00.19.H29-230424-0016 230000154/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1295

Còn hiệu lực

1290 000.00.17.H39-230425-0001 230000007/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Máy sóng siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực