STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
121 000.00.19.H26-230522-0014 230000917/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Máy tách chiết axit nucleic tự động

Còn hiệu lực

122 000.00.19.H26-230522-0021 230001146/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Máy tách chiết xét nghiệm tự động hoàn toàn

Còn hiệu lực

123 000.00.19.H26-230522-0007 230001145/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Máy đo tốc độ máu lắng tự động

Còn hiệu lực

124 000.00.19.H26-230518-0063 230001144/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU

Còn hiệu lực

125 000.00.19.H26-230518-0031 230001143/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

126 000.00.19.H26-230523-0001 230000211/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI

Còn hiệu lực

127 000.00.19.H26-230521-0003 230000916/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

128 000.00.19.H26-230521-0004 230000915/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

129 000.00.19.H26-230521-0005 230000914/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

130 000.00.19.H26-230404-0019 230001142/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực