STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
121 000.00.19.H26-240517-0027 240000998/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ANMED Bộ thu lấy mẫu dùng cho xét nghiệm ung thư cổ tử cung (HPV)

Còn hiệu lực

122 000.00.19.H26-240524-0006 240001243/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO HOÀNG KIM DUNG DỊCH DƯỠNG SÁNG MẮT

Còn hiệu lực

123 000.00.17.H39-240510-0001 240000055/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM YPHARMA GEL BÔI VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

124 000.00.19.H26-240524-0005 240001242/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO HOÀNG KIM NƯỚC MẮT NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

125 000.00.19.H26-240523-0010 240000997/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HTP VIỆT NAM TENSIOFF

Còn hiệu lực

126 000.00.19.H26-240523-0008 240000996/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HTP VIỆT NAM SOOBRE

Còn hiệu lực

127 000.00.19.H26-240523-0009 240000995/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HTP VIỆT NAM TRIOVPAIN

Còn hiệu lực

128 000.00.19.H26-240521-0013 240000994/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nâng xoang trong nha khoa

Còn hiệu lực

129 000.00.19.H26-240521-0029 240000993/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đóng miệng túi nướu trong nha khoa

Còn hiệu lực

130 000.00.19.H26-240521-0032 240000992/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tách mô trong nha khoa

Còn hiệu lực