STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
121 000.00.19.H26-220616-0036 220002250/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Kẹp sinh thiết dùng một lần

Còn hiệu lực

122 000.00.19.H26-220616-0037 220002249/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Thòng lọng cắt polyp dùng một lần

Còn hiệu lực

123 000.00.19.H26-220616-0027 220002248/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Bộ thắt tĩnh mạch thực quản, dạ dày, trĩ nội

Còn hiệu lực

124 000.00.19.H26-220616-0028 220002247/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Kim tiêm cầm máu

Còn hiệu lực

125 000.00.04.G18-220419-0015 220002614/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Còn hiệu lực

126 000.00.19.H26-220624-0009 220001959/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT HÀN

Còn hiệu lực

127 000.00.19.H26-220624-0003 220001958/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH TUYÊN

Còn hiệu lực

128 000.00.19.H26-220623-0022 220001957/PCBMB-HN

QUẦY VẬT TƯ Y TẾ - BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG

Còn hiệu lực

129 000.00.19.H26-220606-0019 220001956/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1225

Còn hiệu lực

130 000.00.19.H26-220609-0007 220001955/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1413

Còn hiệu lực