STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
121 000.00.19.H29-230112-0013 230000137/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c

Còn hiệu lực

122 000.00.19.H29-230112-0012 230000136/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c

Còn hiệu lực

123 000.00.19.H29-230116-0007 230000135/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kali, natri, clo

Còn hiệu lực

124 000.00.19.H29-230116-0013 230000134/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kali, natri, clo

Còn hiệu lực

125 000.00.19.H29-230109-0012 230000133/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-antitrypsin

Còn hiệu lực

126 000.00.19.H29-230109-0017 230000132/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-antitrypsin

Còn hiệu lực

127 000.00.19.H29-230109-0021 230000131/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin

Còn hiệu lực

128 000.00.19.H29-230109-0023 230000130/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin

Còn hiệu lực

129 000.00.19.H29-230109-0027 230000129/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c

Còn hiệu lực

130 000.00.19.H29-230110-0014 230000061/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP Dụng cụ hỗ trợ chỉnh nha

Còn hiệu lực