STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
121 000.00.19.H26-220110-0031 220000151/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI bộ khóa ba ngã để điều hướng dịch truyền không dây nối

Còn hiệu lực

122 000.00.04.G18-220113-0010 220000805/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Đệm hơi cho giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

123 000.00.19.H29-220117-0043 220000188/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Điện cực kim

Còn hiệu lực

124 000.00.19.H29-220117-0028 220000187/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Dây dẫn

Còn hiệu lực

125 000.00.19.H29-220117-0039 220000186/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Điện cực xét nghiệm định lượng chloride

Còn hiệu lực

126 000.00.19.H29-220117-0036 220000185/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Điện cực xét nghiệm định lượng kali

Còn hiệu lực

127 000.00.19.H26-220104-0005 220000150/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy đo khúc xạ

Còn hiệu lực

128 000.00.04.G18-220119-0005 220000804/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA Kim tiêm (luồn) tĩnh mạch và phụ kiện kim tiêm (nút chặn, khóa 3 ngã, khóa 3 ngã có dây)

Còn hiệu lực

129 000.00.19.H29-211021-0006 220000156/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Bộ dụng cụ bắt vít qua da xâm lấm tối thiểu AIM MIS

Còn hiệu lực

130 000.00.17.H39-211222-0001 220000001/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU

Còn hiệu lực