STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1301 000.00.19.H26-240308-0008 240000582/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Vật liệu kiểm soát quy trình tinh sạch acid nucleic và PCR

Còn hiệu lực

1302 000.00.19.H29-240312-0014 240000583/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TGTM Máy xóa xăm

Còn hiệu lực

1303 000.00.19.H29-240313-0013 240000092/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VIVI

Còn hiệu lực

1304 000.00.19.H26-240111-0007 240000080/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

1305 000.00.19.H29-240312-0010 240000443/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NVDENT Vật liệu chỉnh sửa răng giả

Còn hiệu lực

1306 000.00.19.H29-240112-0013 240000582/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ NAM TIẾN MEDICAL Máy siêu âm màu

Còn hiệu lực

1307 000.00.19.H29-240312-0026 240000581/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM Máy xóa sẹo rỗ sử dụng công nghệ CO2

Còn hiệu lực

1308 000.00.19.H26-231213-0020 240000420/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Phế dung kế

Còn hiệu lực

1309 000.00.19.H29-240313-0010 240000091/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDEAST VIETNAM

Còn hiệu lực

1310 000.00.19.H26-240312-0019 240000419/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÓA CHẤT VÀ HÓA MỸ PHẨM Giường y tế (Loại nâng giường bằng điện)

Còn hiệu lực