STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1311 000.00.19.H26-230425-0033 230000793/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

1312 000.00.19.H26-230425-0010 230000792/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

1313 000.00.19.H26-230425-0029 230000791/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 Bàn khám bệnh hoặc bàn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

1314 000.00.19.H26-230426-0001 230000175/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RDPHARM

Còn hiệu lực

1315 000.00.19.H26-230426-0016 230000174/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KVF GLOBAL

Còn hiệu lực

1316 000.00.19.H26-230425-0009 230000790/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1317 000.00.19.H26-230425-0024 230001022/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1318 000.00.19.H26-230425-0004 230001021/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1319 000.00.19.H26-230425-0011 230001020/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1320 000.00.19.H26-230424-0013 230001019/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GMED Hệ thống chẩn đoán siêu âm

Còn hiệu lực