STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1311 000.00.19.H26-231106-0001 230000517/PCBMB-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ

Còn hiệu lực

1312 000.00.19.H26-231106-0012 230002948/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM THIẾT BỊ LUYỆN TẬP THỤ ĐỘNG VAI

Còn hiệu lực

1313 000.00.19.H26-231106-0008 230002947/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM BÀN XIÊN NGHIÊNG

Còn hiệu lực

1314 000.00.19.H26-231106-0014 230002198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Xe cáng đẩy

Còn hiệu lực

1315 000.00.19.H26-231025-0030 230002946/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Kim chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1316 000.00.19.H26-231020-0012 230002945/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Bộ dây lọc máu thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1317 000.00.19.H26-231031-0013 230002197/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN I Miếng dán tĩnh mạch cho bệnh nhân sau lọc máu Eleban Prestat

Còn hiệu lực

1318 000.00.19.H26-231104-0002 230000516/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

1319 000.00.19.H26-231017-0009 230000515/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC TIẾN

Còn hiệu lực

1320 000.00.19.H26-231106-0006 230002196/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM Kit tách chiết và tinh sạch Nucleic Acid

Còn hiệu lực