STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1321 19010266/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200076ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

1322 000.00.17.H13-221107-0001 220000020/PCBA-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM THIÊN LỘC CỒN

Còn hiệu lực

1323 000.00.04.G18-220704-0015 2200075ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

1324 000.00.04.G18-220704-0008 2200074ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

1325 000.00.19.H29-221112-0002 220001446/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ Y KHOA NHÂN ĐỨC

Còn hiệu lực

1326 000.00.19.H29-221026-0005 220003649/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Hệ thống điều hướng cắm răng nha khoa

Còn hiệu lực

1327 000.00.19.H29-221107-0020 220002371/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật cấy ghép chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

1328 000.00.19.H29-221107-0013 220003648/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Dụng cụ dùng trong phẫu thuật chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

1329 000.00.19.H29-221107-0011 220003647/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CDT

Còn hiệu lực

1330 000.00.19.H29-221107-0010 220003646/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm CDT

Còn hiệu lực