STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1321 000.00.19.H21-231108-0001 230000008/PCBMB-GL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1526

Còn hiệu lực

1322 000.00.19.H21-231010-0002 230000007/PCBMB-GL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1485

Còn hiệu lực

1323 000.00.19.H21-231010-0001 230000006/PCBMB-GL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1477

Còn hiệu lực

1324 000.00.16.H40-231113-0001 230000011/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc

Còn hiệu lực

1325 000.00.16.H40-231110-0001 230000013/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH LENSGOO VISION VIỆT NAM

Còn hiệu lực

1326 000.00.18.H56-231109-0004 230000023/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1488

Còn hiệu lực

1327 000.00.18.H56-231109-0005 230000022/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1541

Còn hiệu lực

1328 000.00.18.H56-231109-0006 230000021/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1501

Còn hiệu lực

1329 000.00.18.H56-231109-0007 230000020/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1549

Còn hiệu lực

1330 000.00.18.H56-231109-0001 230000019/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1375

Còn hiệu lực