STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1331 000.00.19.H29-240514-0008 240001031/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Máy cưa khoan xương điện y tế

Còn hiệu lực

1332 000.00.19.H29-240424-0001 240001030/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Máy holter điện tim

Còn hiệu lực

1333 000.00.19.H29-240411-0024 240000759/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Miếng xốp cầm máu mũi

Còn hiệu lực

1334 000.00.19.H29-240411-0021 240001029/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Keo dán mô

Còn hiệu lực

1335 000.00.18.H20-240507-0001 240000004/PCBMB-ĐT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP

Còn hiệu lực

1336 000.00.19.H29-240513-0003 240000758/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH UY Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

1337 000.00.19.H29-240516-0001 240000757/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH UY Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

1338 000.00.19.H26-240510-0016 240001090/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM THIẾT BỊ XÔNG THUỐC TOÀN THÂN (BUỒNG XÔNG HƠI TOÀN THÂN)

Còn hiệu lực

1339 000.00.19.H26-240510-0010 240000826/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC Trang phục và phụ kiện che chắn bức xạ tia X bảo vệ cơ thể

Còn hiệu lực

1340 000.00.17.H09-240514-0001 240000014/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẨM DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1782

Còn hiệu lực