STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1331 000.00.19.H26-231107-0022 230002977/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Gel bôi trơn kéo dài quan hệ cho nam giới

Còn hiệu lực

1332 000.00.19.H26-231107-0002 230002976/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

1333 000.00.19.H26-231106-0031 230002975/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

1334 000.00.19.H26-231106-0030 230002974/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

1335 000.00.19.H26-231107-0025 230002973/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

1336 000.00.19.H26-231107-0026 230002236/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC Ống nghe tim phổi

Còn hiệu lực

1337 000.00.19.H26-231106-0004 230002235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

1338 000.00.19.H26-231107-0023 230002972/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy kèm bình làm ẩm

Còn hiệu lực

1339 000.00.19.H26-231106-0015 230002971/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NOVA CARE Dung dịch xịt miệng

Còn hiệu lực

1340 000.00.19.H26-231105-0001 230002970/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Lipase

Còn hiệu lực