STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1331 000.00.19.H26-230209-0001 230000297/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG Hệ thống nội soi mũi họng thanh quản

Còn hiệu lực

1332 000.00.16.H02-230213-0001 230000002/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH NGÂN KIỀU PHARMA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA LADY GSP

Còn hiệu lực

1333 000.00.19.H26-230207-0018 230000278/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Cụm IVD Enzymes - Các thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa

Còn hiệu lực

1334 000.00.04.G18-221105-0003 230000150/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Cụm IVD chất nền: Albumin, D Bilirubin, T Bilirubin, Creatinine, Glucose, Cholesterol, HDL Cholesterol , LDL Cholesterol , Lactate, Total proteins, Triglycerides, Urea, Uric Acid, Microalbumin, Frustosamin, Urinary proteins

Còn hiệu lực

1335 000.00.19.H26-230223-0008 230000257/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA Cao xoa Bách Linh Diệu

Còn hiệu lực

1336 000.00.19.H26-230223-0011 230000339/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM Que thử thai

Còn hiệu lực

1337 000.00.19.H26-230222-0069 230000338/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

1338 000.00.19.H26-230222-0068 230000337/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Viên đặt trực tràng

Còn hiệu lực

1339 000.00.19.H26-230223-0003 230000336/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

1340 000.00.19.H29-210628-0014 230000045/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDI GOLDEN

Còn hiệu lực